Bảng giá dịch vụ thu âm
HẠNG MUCMÔ TẢ DỊCH VỤCHI PHÍGHI CHÚTHỜI GIAN
THU ÂMGÓI CHUẨN
Khách hàng có nhu cầu thu âm theo ca khúc, dự án thu âm giọng đọc hoặc thu âm nhạc cụ
2,000,000– Thời lượng thu 2h
– Chỉnh sửa tối đa 3 lần
– Tối đa 3 khách thu
– Bàn giao demo trong 24h
– Bàn giao final trong 7 ngày
PHÁT SINH
Thu âm theo giờ600,000đ/1h
Thu nhiều hơn 3 khách250,000đ/1 khách
Ca sĩ hát bè
(Bao gồm cát xê ca sĩ và thu, mix)
600.000đ/1 ca sĩ/1 sản phẩm (Tối đa 4 tracks, 2 loại bè)
1.000.000đ/1 ca sĩ/1 sản phẩm
(Tối đa 10 tracks, 4 loại bè)
Dựng bè chuyên nghiệp1.000.00đ/1 sản phẩm
Thu và mix thêm nhạc cụ thật
Chi phí thu, mix, master →
500.000đ/1 lần thu – 1 mic, mix Violin/Flute/Saxophone, Shakers
800.000đ/1 lần thu – 2 mic, mix Piano/Guitar/Percusion/Trống
Chưa bao gồm nhạc công
Làm gấpTrong 24 giờ: +50%
Trong 48 giờ: +40%
Trong 72 giờ: +30%
Sau 72 giờ: Free, phụ thuộc khối lượng dự án.