Bảng giá dịch vụ hoà âm phối khí
HẠNG MỤCMÔ TẢCHI PHÍGHI CHÚTHỜI GIAN
HOÀ ÂM PHỐI KHÍHOÀ ÂM PHỐI KHÍ MỚI
– Thời lượng: tối đa 5 phút
4,000,000đ– Khách hàng có nhu cầu hòa âm phối khí mới, khác hoàn toàn so với bản gốc hoặc khác bản gốc trên 50% (về phong cách thể loại, cấu trúc bài nhạc, hòa âm, loại nhạc cụ sử dụng)
– Phối hoàn toàn bằng nhạc cụ ảo (VSTi), dựa theo mẫu phong cách nhạc tham khảo từ nhu cầu khách hàng
– 20 nhạc cụ (Tối đa)
Bàn giao sản phẩm trong 7 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng
HOÀ ÂM PHỐI KHÍ GIỐNG BẢN GỐC (COVER)4,000,000đ (ưu đãi 10-15%)(Được thay đổi tốc độ, âm chủ, không thay đổi liên quan đến việc sáng tạo, không thay đổi cấu trúc, hòa âm, thể loại, nhịp phách, loại nhạc cụ,)
PHÁT SINHThêm nhạc cụ ảo400.000đ/1 nhạc cụ
Thêm nhạc cụ thật– 500.000đ/1 lần thu – 1 mic, mix Violin/Flute/Saxophone, Shakers
– 800.000đ/1 lần thu – 2 mic, mix Piano/Guitar/Percusion
– 500.000đ/1 nhạc cụ thuộc bộ gõ
– 700.000đ/1 nhạc cụ Guitar/violin/Flute/Saxophone
– 800.000đ/1 nhạc cụ piano
Ca sĩ hát bè
(Bao gồm cát xê ca sĩ và thu, mix
– 600.000đ/1 ca sĩ/1 sản phẩm (Tối đa 4 tracks, 2 loại bè)
– 1.000.000đ/1 ca sĩ/1 sản phẩm (Tối đa 10 tracks, 4 loại bè)
Làm gấp– Trong 48 giờ: +50%
– Trong 72 giờ: +40%
– Trong 96 giờ: +30%
– Sau 96 giờ: Free