Bảng giá dịch vụ thu âm
HẠNG MUCMÔ TẢ DỊCH VỤCHI PHÍGHI CHÚTHỜI GIAN
THU ÂMGÓI CHUẨN
Khách hàng có nhu cầu thu âm theo ca khúc, dự án thu âm giọng đọc hoặc thu âm nhạc cụ
2,000,000– Thời lượng thu 2h
– Chỉnh sửa tối đa 3 lần
– Tối đa 3 khách thu
– Bàn giao demo trong 24h
– Bàn giao final trong 7 ngày
PHÁT SINH
Thu âm theo giờ600,000đ/1h– Thu mix trực tiếp lấy file ngay.
– Tổng thời lượng không quá 3 tiếng.
– Tối đa 2 khách thu.
Thu nhiều hơn 3 khách250,000đ/1 khách
Ca sĩ hát bè
(Bao gồm cát xê ca sĩ và thu, mix)
600.000đ/1 ca sĩ/1 sản phẩm (Tối đa 4 tracks, 2 loại bè)
1.000.000đ/1 ca sĩ/1 sản phẩm
(Tối đa 10 tracks, 4 loại bè)
Dựng bè chuyên nghiệp1.000.00đ/1 sản phẩm
Thu và mix thêm nhạc cụ thật
Chi phí thu, mix, master →
500.000đ/1 lần thu – 1 mic, mix Violin/Flute/Saxophone, Shakers
800.000đ/1 lần thu – 2 mic, mix Piano/Guitar/Percusion/Trống
Chưa bao gồm nhạc công
Làm gấpTrong 24 giờ: +50%
Trong 48 giờ: +40%
Trong 72 giờ: +30%
Sau 72 giờ: Free, phụ thuộc khối lượng dự án.
HƯỚNG DẪN THANH NHẠC TRONG THU ÂMVocal Producer + Dựng bè chuyên nghiệp3.000.000/sản phẩmHướng dẫn cách hát + bè phối chuyên nghiêp bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm
Vocal Producer2.000.000/sản phẩmHướng dẫn cách hát (luyến láy, nhả chữ,…) liên quan đến kỹ thuật thanh nhạc bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm