Sản phẩm âm nhạc

Bao gồm các ca khúc ADAM Muzic Production sáng tác, hoà âm phối khí và cover.

Sáng tác

Hoà âm phối khí – Cover

Click here to add your own text

Thu âm