NHẠC CHUÔNG CỬA ĐỘC ĐÁO

Bạn không biết khách vào ra lúc nào?

Bạn nhàm chán với tiếng chuông mở cửa?

Bạn quên chào khách vào ra cửa hàng?