Sự khác biệt.

Đội ngũ chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn sâu, sáng tạo. Nhiều kinh nghiệm trong các dự án sản xuất lớn.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại.